✅ Tên dự án Eaton Park
✅ Vị trí dự án Mặt tiền đường Mai Chí Thọ, An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
✅ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần bất động sản Tâm Lực
✅ Đơn vị phát triển dự án Gamuda Land
✅ Quy mô dự án 3,76ha1.      Khối công trình 1: Khối đế K1 và 4 khối tháp căn hộ

·         Khối đế K1 (tầng 1 & 2): 15 căn hộ

·Tháp A1 : cao 38 tầng, 338 căn hộ

·Tháp A2 : cao 29 tầng, 276 căn hộ

Tháp A3 : cao 29 tầng, 347 căn hộ

·Tháp A4 : cao 39 tầng, 347 căn hộ

2.      Khối công trình 2: Khối đế K2 và 2 khối tháp căn hộ

·         Khối đế K2 (tầng 1 & 2): 5 căn hộ

Tháp A5  cao 39 tầng với 346 căn hộ

Tháp A6 : cao 37 tầng với 326 căn hộ

Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park